Great Self Help Videos Blog

0

Edgar Cayce

Edgar Cayce was an American mysticist whoallegedly possessed the ability to answerquestions on subjects as varied as healing,reincarnation, wars, Atlantis and future...

0

David R Hawkins ~ Jesus Or Buddha

Zastanawiałam sięZarówno Jezus jak i Budda są mi bliscy- Czujesz co?Czuję się bardzo bliskoZgłębiam zarówno praktykę buddyjską jak i chrześcijańskąI wiem, jak...

×