Does Prayer Work? Do Prayers Get Answered? – Teal Swan

Zeptej se TealPokud rádi posloucháte Zeptej se Teal, může se vám líbit i její kniha The Sculptor in the Sky, kterou najdete na Amazonu. Zeptej se Teal každou sobotu, dotazy a náměty můžete posílat na adresu askteal@thespiritualcatalyst. com. Funguje modlitba?Dnes si povíme něco o modlitbách. Co je modlitba?Modlitba je vyjádřením určitého úmyslu s čistě zaměřenou pozorností. A poté je to naladění se na vibraci naprosté otevřenostia na vibraci důvěry, že dostaneme požadovaný výsledek. Taková prosba se neobejde bez naladění se na vibraci čisté víry, že žádaný výsledek se dostaví. Je to tak mocná věc, že má vliv na samotné uspořádání reality. Když my lidé mluvíme o vyslyšených modlitbách, mluvíme vlastně o zázracích. Ale tento jev zvaný zázrak není nadpřirozený, je naopak zcela přirozený. Za důvodem jejich přirozenosti stojí fakt, že myšlenka je otcem fyzické reality. Myšlenka vždy vítězí nad fyzikálními zákony, bez výjimky. A proto, pokud se na něco zaměřujete takto, s tak čistou pozorností, s tak čistou vírou,umožňujete tím tvořivé energii, aby vámi proudila. Tímto způsobem můžete porušit jakýkoliv fyzikální zákon, který je před vámi. Jev zvaný zázrak je přirozený. K čemu se modlíte, když prosíte?Modlíte se sami k sobě. Modlíte se k samotnému Zdroji, který stále existuje,což je rozsáhlejší a mocnější část vás samotných. Takže se vlastně modlíte k tomu, co byste nazvali Bohem či Zdrojem,což jste vlastně vy, je to aspekt od vás neoddělitelný,právě proto tento aspekt tak dobře ví, co chcete. Když o Bohu přemýšlíte jako o něčem, co existuje mimo vás,modlitba se stává jakýmsi aktem sebeponížení. Znamená to prosit takovým způsobem, který dává kontrolu nad vaším životem někomu jinému. A existuje možnost, že tato bytost vás uzná hodnými dostat to, oč žádáte. Takto ale skutečná modlitba nefunguje. Když se modlitba dělá jaksepatří,uznáváte tím fakt, že vy jste tvůrcem. Zaměřujtete se na něco s tak čistou pozorností, že umožňujete oné božské energii, která je vaší součástí,ovlivnit samotné uspořádání vaší reality. Nežádáte někoho jiného, aby to udělal za vás. Pokud je vám to příjemné, můžete modlitbu koncipovat tak,že se zaměřujete na Vesmír jako na jakousi mocnější část vás samotných. Jenže jakmile se na to začnete dívat jako na něco, co existuje mimo vás,ztrácíte tím svou tvořivou moc. Ztrácíte tím schopnost věřit, že vaše modlitba bude vyslyšena,a nemá to vůbec co dělat s tím, jestli si to, oč žádáte, zasloužíte, nebo ne. S modlitbou jako takovou není nic v nepořádku. Modlitba je skvěláa prospěšná, pokud se použije správně, a ne jako akt sebeponížení. Problém nikdy nevězí v modlitbě nebo prosbě samotné. Potíž u modliteb vězí v tom, kam upřimujete svou pozornost. Pokud vaše modlitba není vyslyšena, nikdy to není z důvodu, že vaše prosba byla Vesmírem ignorována. Zákon platný v tomto Vesmíru říká: „Požádej a je ti dáno. “Ne „Požádej a možná ti bude dáno, pokud bude rozhodnuto, že jsi v životě udělal něco dost dobrého, aby sis to či ono zasloužil. “Požádej a je ti dáno. To je zákon platný v tomto Vesmíru. Zákon přitažlivosti, nejmocnější zákon v tomto Vesmíru,praví, že pouze to, jež je stejné vibrace, může sdílet společný prostor. To, co může přijít do vašeho života,musí mít vibraci shodnou s vaší a také se musí shodovat s tím, kam zaměřujete pozornost. Toto je nesmírně důležité, když mluvíme o modlitbě,protože mnoho lidí říká, že jejich modlitba nebyla vyslyšena,a je to právě kvůli tomu, kam jste zaměřovali svou pozornost, když jste žádali. Vaše přesvědčení se musí shodovat s konečným stavem. Nezáleže na tom, jak moc o něco prosíte,všechno, co do vaší reality přijde, musí být v souladu s vašimi přesvědčeními. A proto, pokud žádáte o lásku,ale činíte tak z pozice, kde se cítíte být méněcenní,kde nemilujete sami sebe, kde vás ostatní nemilují,pak se udržujete ve vibrační patové situaci. A z toho důvodu, i kdyby Vesmír okamžitě odpověděl na vaši modlitbu,nejste schopni přijmout zhmotnění vašeho přání. Mnoho lidí si myslí, že žádají o to, co chtějí,ale ve skutečnosti se zaměřují na to, co nechtějí. Tito lidé používají prostá slova, aby žádali Vesmír. Ale Vesmír neodpovídá na slova ani činy, reaguje na myšlenky. A tak, pokud se na něco zaměřujete, to se také zhmotní ve vaší realitě. Ten pocit tísně a zoufalství při modlitbě značí, že se zaměřujete na to, co nechcete. Můj oblíbený příklad je se žralokem. Pokud jste ve vodě a bojíte se, že vás napadne žralok,plavete od něčeho pryč a říkáte si: „Prosím, ať uplavu od žraloka! Ať uplavu od žraloka!“Jak můžete vidět, tím zaměřujete svou pozornost na žraloka,a vaše vibrace se tak bude shodovat s objektem vaší pozornosti, jednoduše proto, že je tam směřována. Další příklad, který mám ráda, na kterém se hezky ukazuje, jak modlitba funguje,je situace v nemocnici, kdy se lidé shromáždí kolem lůžka, kde leží jejich milovaná osoba, a modlí se, aby nezemřela. Ale z této situace zoufalost přímo cítíte, přotože pozornost přítomných se upřimuje na smrt. A tak, dost často, když se lidé modlí, aby jejich milovaná osoba nezemřela,tato osoba zemře. V tomto Vesmíru neexistuje žádný vibrační protipól. Neexistuje nic jako předpona ne-. Všechno, na co zaměřujete svou pozornost, se zhmotní ve vaší realitě. V takovéto situaci, na co byste měli zaměřovat svou pozornost a čemu byste měli bezmezně věřit,je vylepšený stav, konečný stav, o který žádáte,jako by už nastal. A tak, pokud se modlíte za vztah,nalaďte se při modlitbě na tento vztah, jako by vám již byl dán,ne na to, jak zoufale se chcete dostat ze svého současného místa. Teď bych na chvíli ráda pohovořila o tom, co se opravdu děje, když mluvíme o zázracích a podobných věcech. Představme si ženu a její auto. A to auto se převalí na její tříleté dítě. Víme, že podle zákonů fyziky se žádné ženě nemůže podařit zvednout čtyřistapadesátikilové auto ze svého dítěte. A přesto se to stává, a docela často. Důvodem je, že v ten moment, v ten jediný okamžik,tato žena vidí své dítě pod autem. Její mysl nemá ani vteřinu na úvahy jako „co když to nedokážu?“. V tento okamžik je tato žena tak napumpovaná adrenalinem, tak čistě zaměřená na jednu jedinou věc,že její pozornost se nijak neštěpí. Jejím jediným cílem v tu chvíli je dostat své dítě zpod auta. Když je pozornost zaměřená takto jednostranně, samotné uspořádání reality se musí změnit. A proto se takové věci dějí a nazýváme to zázrakem. A my ostatní a Vesmír ze své objektivní perspektivy říkáme:„Takhle to tady má přesně fungovat. “Pokud se na nějakou věc čistě zaměříte, nezáleží na tom, co vás učili ve škole,ani na tom, co vás učili na hodině přírodovědy,všechno v tomto Vesmíru se přizpůsobí vaší pozornosti a myšlenkám. Pokud si chcete zajistit, že modlitba přinese požadovaný výsledek,musíte věřit, že tomu tak bude. Všechno se děje na základě vašich přesvědčení. A proto se vaše přesvědčení musí změnit, pokud má modlitba přinést požadovaný výsledek. I ten, kdo se modlí k Bohu jako k něčemu, co existuje mimo nich,pokud věří dostatečně silně ve vyslyšení modlitby v okamžik, kdy ji vyšle,se dočká výsledků, o které žádá. Takhle to prostě je. A tak, pokud se ustavičně modlíte za něco, v uskutečnění čehož nevěříte,pak se to uskutečnit opravdu nemůže. A znovu, není to proto, že je Vesmír neochotný vám pomoci,ale protože nejste schopní se naladit na vibraci převzetí požadovaného výsledku. Funguje to tak trochu jako rádio kanál. Můžete si požádat o to, abyste vysílali přes určitý kanál,ale dokud se sami nanaladíte na tento požadovaný kanál, na jeho frekvenci,nemůžete zprávy z tohoto kanálu přijímat přes svou anténu. Vesmír vždy vysilá na určité dané vlnové délce. A vy se musíte naladit na tuto frekvenci, abyste mohli zprávy z tohoto kanálu přijímat. To se dá provést změnou vlastních přesvědčení. Aby v tomto Vesmíru tato tvořivá energie pracovala pro nás,včetně modliteb, což je forma vytváření,musíme své chápaní změnit, abychom věřili předtím, než vidíme fyzický důkaz. Dobrovolně trávíte čas v atmosféře bezmoci,když říkáte: „Potřebuji důkaz, než něčemu uvěřím. “,protože trojrozměrná realita byla navržena jinak. Ta funguje takto: vysíláte myšlenku,tato myšlenka, pokud je myšlena často, se stane skutečnostía je to tento vedlejší produkt, na který se díváme a nazýváme důkazem,což je důvodem, proč se lidé nikdy neshodnou, protože realita každého jedince je při takovém principu subjektivní. Proto, pokud byste rádi věřili, že jste osoba hodná lásky,vaše myšlenky musí tento fakt reflektovat, a to ještě předtím, než zhmotníte fyzický důkaz. Dokud nebudete ochotní začít myslet způsobem, kdy nejprve věříte a až poté očekáváte důkaz ve fyzické realitě,váš život zůstane nenaplněným. Život vám dá jen více toho, co už máte, protože se budete zaměřovat na důkaz, že věci takto jsou,a tak dostanete více toho, co už ve vašem životě je. Abyste změnili svou realitu a dostali to, co chcete,aby vaše modlitby byly vyslyšeny,musíte se postupně přemluvit k prosté víře,a to předtím, než uvidíte důkaz, což bude vaším klíčem, který pro vás odemkne požadované výsledky. Informace o nadcházejících workshopech pořádaných Teal a další informace najdete na stránce tealswan. com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×